Komponenter

Installasjonsmateriell

Rør frakter produktet mellom prosess steg og blir utsatt for påkjenninger fra varme og kjemikalier. Det er derfor viktig at rørene du velger har riktig kvalitet til miljøet de skal stå i. Vi hjelper deg med å finne riktig dimensjon, standard og kvalitet. 

Hos oss får du alle standarder innen hygieniske rør og fittings for næringsmiddel og farmasøytiske formål.

Ta kontakt med Owe Barsten for å få hjelp.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss