Komponenter og reservedeler

Skala som er Master Distributør for Alfa Laval på hygiensiske komponenter tilbyr oppgraderte løsninger som kan kombineres med deres produkter. Vi kan hjelpe bedrifter med å ta beslutninger, forbedre prosesser og minimere risiko for driftsstopp.

Våre tjenester

Service

Har du prosessutstyr som trenger tilsyn?

Vi i Skala har levert prosesskomponenter i mange år og innehar en ekspertkompetanse på pumper av ulike slag, ventiler, varmevekslere, separatorer, homogenisatorer osv. Mange av komponentene er kritiske for produksjonen og vil forårsake kostnader i forbindelse med driftsstopp. Vi i Skala tilbyr derfor en gjennomgang av deres prosessutstyr der vi inspiserer utstyret dere har og foreslår tiltak for å minimere risiko for stopp.

Les mer
Prosessutstyr i fabrikk.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss