Service

Har du prosessutstyr som trenger tilsyn?

Prosessutstyr i fabrikk.

Når du velger det beste utstyret, bør du også velge den beste servicen og kundestøtten. Riktig og systematisk service betyr mer effektiv drift, færre ikke planlagte nedstengninger, lengre driftstider og utstyrslevetid og lavere totale eierkostnader.

Skala tilbyr servicekonsepter som gir deg som driftsansvarlig ro i sjelen.

Skala er en autorisert servicepartner av Alfa Laval komponenter og våre serviceteknikere er sertifisert for å kunne gi den beste servicen.

Pumper, ventiler, varmevekslere, røreverk, separatorer, homogenisatorer osv.

Fischbein Symaskiner for sekkelukking. Portable symaskiner kan sendes til vår serviceavdeling på Lier. For service på gulvstående modeller reiser en servicetekniker til dere.

Pesutekno vaskemaskiner brukes ofte til å sterilisere produksjonsutstyr. Etter en service fra Skala er du sikret en vaskemaskin med dokumentert funksjon for å sikre god hygiene i deres produksjon.

Steritech Autoklaver brukes ofte til varmebehandling og sterilisering av produkter og utstyr. Vi gjennomfører service og kalibrer til fastpris.

Foamico Lavtrykks vaske- og skumanlegg krever regelmessig service for stabil drift.

Kohlhoff hygienesluser sikrer at personell ikke kontaminerer lokaler og produkter.

Vi har modernisert matindustrien i mer enn 80 år

Ingen andre kan tilby den samme kombinasjonen av bredde og spisskompetanse innen prosessteknologi og driftsstøtte som oss.

Kontakt oss