Referanser

Olje og Mel-fabrikk Omega 3

Olje og Mel-fabrikk Omega 3

Ny fabrikk som produserer omega 3 olje, lipider, proteinekstrakt og pulver fra havets ressurser.

Næringsstoffer fra de bittesmå dyreplanktonartene rauåte, Calanus finmarchicus.

Fakta

 • Den totale summen av det globale fiskeriet og akvakulturen er omtrent halvparten av den årlige biomassen til Calanus Finmarchius.
 • Å høste rauåte muliggjør en bærekraftig måte å øke den marine tilførselen av næringsstoffer til menneskelig konsum.
 • Råstoffet kommer som store frosne blokker med vann og rauåte
 • Råvaren må tines og bearbeides for å produsere høykvalitets lipider/oljer, proteinekstrakt og pulver til de høyeste standarder for konsum.
 • Høye krav til oppetid driver behovet for å optimalisere og minimere tiden som brukes på rengjøring.
 • Klare krav om å minimere mengden manuelt arbeid for å redusere kostnadene og forbedre HMS, driver behovet for høyere grad av automatisering.

Leveransen og Løsningen

 • 100% automatisert fabrikk LTLineTM
 • Kan betjenes av en enkelt operatør
 • To operatører på grunn av regulatoriske og HMS-krav
 • Behandler 3 tonn råstoff per time
 • 3 km rør i rustfritt stål
 • 500 ventiler
 • 350 instrumenter
 • 50 pumper
 • 21 tanker

Komplett EPCI- nøkkelen i døra levert av Skala.