Referanser

TINE Elnesvågen

TINE Elnesvågen

Renseanlegg- industrivann.

Fakta om kunden

 • Produksjonsvolum ca 70 millioner liter melk i året
 • Bygget i 1963
 • 45 ansatte
 • Produksjon fem dager i uken
 • World Chees Awards: Norsk Alpeost - bronse 2018

Produkter:

 • Jarlsberg®
 • Norvegia®
 • TINE®
 • Norsk Alpeost
 • Norsk Sveitser®
 • Myseproduksjon
 • Kremproduksjon

Beskrivelse av prosjektet

 • Utslipp av meieriavløpsvann til resipient, i henhold til utslippstillatelse.
 • BOD* < 300 mg/l
 • BIR* < 75 tonn/år
 • PH 6,5 - 8,5
 • Fjerning av fosfor og TSS**
 • Leveringsomfang:
 • EPCI-kontrakt med Skala (2021-2022)

* Biokjemisk oksygenbehov

** Totalt suspendert stoff

Løsningen

 • Kapasitet - 550 m3/døgn, 400 kg BOD/d
 • Helautomatiserte operasjoner
 • Reduksjon opp til 99 % KOF*/BOF
 • Fosfor/TSS fjerning med bioslam
 • Skala Rapporterer automatisk dokumentasjon av avløpsvann
 • Uhell var-vann samlesystem
 • MBR**-teknologi
 • Utjevning av pH og temperatur

*Kjemisk oksygenforbruk

** Membranbioreaktor

 1. Slamtank
 2. Uhellstank
 3. Sedimenteringstank
 4. CIP
 5. Luftetank 2
 6. Luftetank 1
 7. MBR
 8. Anoksisk- steg
 9. Utgjevningstank
 10. Kontrollrom
 11. Avvanningstank
 12. Mekanisk sortering
 13. Slamavvanning
 14. MBR vifte/pumpe